travel with us

inter-county transportation
European travels
rent a bus

ISO 9001 - ISO 14001

ISO 9001 - ISO 14001


Politika kvalitete U ostvarivanju i provođenju upravljanja kvalitetom Slavonija Bus d.o.o. slijedi zahtjeve norme EN ISO 9001:2015,  te će ih u potpunosti  implementirati i certificirati  u zajednički sustav upravljanja zaštite okoliša sa zahtjevima norme EN ISO 14001:2015. Na temeljima uspješne dugogodišnje tradicije izgrađivat ćemo i održavati visoki nivo profesionalnosti i kvalitete usluga. Naše  usluge prijevoza moraju u potpunosti ispuniti zahtjeve kupaca, te zakonske i tehničke propise. Radi postizanja željene kvalitete tražiti ćemo i mišljenje kupaca. Dobavljačima ćemo  posvetit veliku pozornost, jer i oni imaju značajnu ulogu u našem sustavu kvalitete. Optimalno ćemo provoditi kontrole kvalitete i izrađivati zapise za sve bitne  aktivnosti procesa obavljanja usluga i nadzora nad njima. Analizirat ćemo uzroke nesukladnosti, a korektivnim akcijama i preventivnim mjerama otklanjati i sprječavati da se iste greške ne ponavljaju. Educirati ćemo sve naše zaposlenike kako bi savjesno snosili svoj  dio odgovornosti i obavljali svoj dio posla u unapređenju kvalitete te doprinijeli  razvoju i poboljšanju. Direktor će dodijeliti odgovornosti za upravljanje kvalitetom, kako bi se osigurale sve potrebne informacije za donošenje pravilnih odluka vezanih uz sustav upravljanja kvalitetom. Radnici su  najvažniji čimbenik za ostvarenje kvalitete naše usluge. Zadovoljstvo kupca, zadovoljstvo radnika i pozitivan utjecaj na zajednicu pokreću strategiju politike kvalitete, a radnici isto dužno provode u svakodnevnom radu. Komunikacija i zadovoljstvo radnika rezultira boljom kvalitetom usluga, stoga nam je to motivaci.....

TEMIŠVAR
TEMIŠVAR

TEMIŠVAR | Slavonija Bus
PRICE: 285,00 KN
DURATION: jedan dan    


Polazak iz Požege, Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Đakova, Vinkovaca, Županje !Polazak iz Slavonskog Broda u 04:00 sati. Vožnja sa usputnim zaustavljanjem radi odmora. Dolazak u Temišvar. Razgledavanje grada: Vladičanski dom, Trg Ujedinjenja, Trg Slobode sa zgradom Garde i Starom Gradskom Kućom.Nastavak šetnje do drugog gradskog trga Trg Pobede sa  najstarijom gradskom zgradom - dvorac Huniazilor (podignut u XV veku po naredbi Vojvode od Transilvanije Iancu de Hunadoar ) koji je danas muzej Banata, gdje se na jednom kraju nalazi zgrada Opere i nacionalnog teatra (koja ima repertoar na rumunjskom, njemačkom i mađarskom jeziku) a na drugom katedralni hram Banatske mitropolije Rumunske pravoslavne crkve, a između njih je najmlađi gradski trg izduženog oblika sa nizom gradskih palata iz Austrougarske  vladavine  i statuom vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima 1926 god.). Slobodne vrijeme za individualnu šetnju, posjeta trgovačkom centru Lulius mall i oko 18:00 h polazak domovima. Dolazak u kasnim večernjim satima.

 

CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE: 

 

rijevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

turističkog pratitelja tokom cijelog putovanja

razgledavanje Temišvara s vodičem

osiguranje putnika u autobusu

CONTACT INFORMATION

Slavonija Bus Ltd.

Novi Grad 26/a 35221 Velika Kopanica
HRVATSKA - CROATIA

T: +385 (0)35 475-300
T: +385 (0)35 415-165
F: +385 (0)35 475 - 301

e-mail: info@slavonija-bus.hr

OIB: 84931084664
MB: 0765864
Giro account: HYPO BANK 2500009-1102140679

Responsible person: Franjo Matijašević, CEO

 

Travel agency
"Slavonija Bus"

Trg hrvatskog proljeća bb Slavonski Brod

T: +385 (0)35 / 415-165 (tel/fax)

ID kod: HR-AB-35-050012972
Agency Code: 55892

 

 

 

This website uses third party cookies to obtain non-Personal Information from online visitors in order to provide Facebook likes, shares and for the purpose of using Google Analytics service. The data collected by cookies can not compromise your privacy in any way and does not serve the purpose of monitoring your Internet activities in any way. Find out more about cookies and your privacy here: COOKIES & PRIVACY POLICY. By continuing to use this website you declare that you understand and accept our cookie policy.

I UNDERSTAND AND ACCEPT COOKIES