travel with us

inter-county transportation
European travels
rent a bus

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 9001 - ISO 14001

ISO 9001 - ISO 14001 | Slavonija Bus
PRICE:


Politika kvalitete, Politika zaštite okolišaPolitika kvalitete

U ostvarivanju i provođenju upravljanja kvalitetom Slavonija Bus d.o.o. slijedi zahtjeve norme EN ISO 9001:2015,  te će ih u potpunosti  implementirati i certificirati  u zajednički sustav upravljanja zaštite okoliša sa zahtjevima norme EN ISO 14001:2015.

Na temeljima uspješne dugogodišnje tradicije izgrađivat ćemo i održavati visoki nivo profesionalnosti i kvalitete usluga.

Naše  usluge prijevoza moraju u potpunosti ispuniti zahtjeve kupaca, te zakonske i tehničke propise.

Radi postizanja željene kvalitete tražiti ćemo i mišljenje kupaca.

Dobavljačima ćemo  posvetit veliku pozornost, jer i oni imaju značajnu ulogu u našem sustavu kvalitete.

Optimalno ćemo provoditi kontrole kvalitete i izrađivati zapise za sve bitne  aktivnosti procesa obavljanja usluga i nadzora nad njima.

Analizirat ćemo uzroke nesukladnosti, a korektivnim akcijama i preventivnim mjerama otklanjati i sprječavati da se iste greške ne ponavljaju.

Educirati ćemo sve naše zaposlenike kako bi savjesno snosili svoj  dio odgovornosti i obavljali svoj dio posla u unapređenju kvalitete te doprinijeli  razvoju i poboljšanju.

Direktor će dodijeliti odgovornosti za upravljanje kvalitetom, kako bi se osigurale sve potrebne informacije za donošenje pravilnih odluka vezanih uz sustav upravljanja kvalitetom.

Radnici su  najvažniji čimbenik za ostvarenje kvalitete naše usluge.

Zadovoljstvo kupca, zadovoljstvo radnika i pozitivan utjecaj na zajednicu pokreću strategiju politike kvalitete, a radnici isto dužno provode u svakodnevnom radu.

Komunikacija i zadovoljstvo radnika rezultira boljom kvalitetom usluga, stoga nam je to motivacija a ne prinuda.

Stalnim poboljšavanjem našeg  sustava upravljanja kvalitetom težit ćemo unaprjeđivanju kvalitete izvršenja ugovornih obveza.

U Slavonskom Brodu, svibanj 2017.

Direktor:

Franjo Matijašević                                                                                                 

 

                                                                                             

Politika zaštite okoliša

Slavonija Bus d.o.o. svjesna je važnosti zaštite okoliša te sukladno zahtjevima norme          EN ISO 14001:2015, djelatnosti kojom se bavi i mogućem utjecaj na okoliš zaključuje našu Politiku zaštite okoliša:

Našu politiku zaštite okoliša temeljit ćemo na našem sustavu upravljanja okolišem s jasnim ciljevima koje donosimo.

Čist i zdrav okoliš donijeti će korist cijeloj zajednici, našim zaposlenicima i korisnicima naših usluga.

Glavni ciljevi Slavonija Bus d.o.o politike zaštite okoliša su:

  • sprječavanje onečišćenja i štednja prirodnih resursa za vrijeme svih naših radnih aktivnosti,

  • usklađivanje naše djelatnosti sa zahtjevima svih primjenjivih zakona i zakonskih propisa te drugih zahtjeva koje smo usvojili,

  • sva mjesta ugrožavanja okoliša u prometu, održavanju vozila te u administrativnim službama biti će na vidnom mjestu obaviještena o čuvanju okoliša u svim njegovim aspektima,

  • planiranje stalnog poboljšavanja učinkovitosti sustava upravljanja okolišem,

  • stalno razvijanje svijesti kod zaposlenih o važnosti zaštite okoliša i njihovoj ulozi u postizanju toga cilja.

 

U Slavonskom Brodu, svibanj 2017.

Direktor:

Franjo Matijašević

                                                                                                                                                                                        

CONTACT INFORMATION

Slavonija Bus Ltd.

Novi Grad 26/a 35221 Velika Kopanica
HRVATSKA - CROATIA

T: +385 (0)35 475-300
T: +385 (0)35 415-165
F: +385 (0)35 475 - 301

e-mail: info@slavonija-bus.hr

OIB: 84931084664
MB: 0765864
Giro account: HYPO BANK 2500009-1102140679

Giro account: PBZ HR1823400091100169540

SWIFT BIC:PBZGHR2X

Responsible person: Franjo Matijašević, CEO

 

Travel agency
"Slavonija Bus"

Trg hrvatskog proljeća bb Slavonski Brod

T: +385 (0)35 / 415-165 (tel/fax)

ID kod: HR-AB-35-050012972
Agency Code: 55892

 

 

 

This website uses cookies to obtain non-Personal Information from online visitors in order to provide Facebook likes and shares, for the purpose of using Google Analytics service and to hide this disclaimer. The data collected by cookies can not compromise your privacy in any way and does not serve the purpose of monitoring your Internet activities in any way. Find out more about cookies and your privacy here: COOKIES & PRIVACY POLICY. Our cookies will not be placed on your computer without your consent. However, regardless of your consent, the web server that hosts these pages can place the necessary cookies on your computer for the purpose of increasing the security and loading speed of these pages. These cookies do not compromise your privacy and we have no control over them. By clicking the I UNDERSTAND AND ACCEPT COOKIES button, you declare that you understand and accept our cookie policy.

I UNDERSTAND AND ACCEPT COOKIES